Bài 10: Family

 •   12/06/2019 12:14:00 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0

Bài 9: What is your name?

 •   06/06/2019 11:11:00 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0

Bài 8: Numbers

 •   05/06/2019 05:52:00 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Bài 7: ABC alphabet

Bài 7: ABC alphabet

 •   03/06/2019 12:16:00 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Bài 6

Bài 6

 •   29/05/2019 05:41:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Bài 5
Bài 5

Bài 5

 •   15/05/2019 05:15:00 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Bài 4

Bài 4

 •   04/05/2019 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
lesson3

Bài 3

 •   15/04/2019 12:12:00 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
LESSON2

Bài 2

 •   12/04/2019 03:57:00 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Bài 2
LESSON1

Bài 1

 •   12/04/2019 03:21:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Bài 1: luyện tập phát âm
tự học tiếng anh

Phương Pháp Học Tiếng Anh

 •   04/04/2019 03:24:00 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Đây là phương pháp học mà Trung cảm thấy khá là hiệu quả và không nhàm chán dành cho mọi người!