Bài 9: What is your name?

 •   06/06/2019 11:11:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Bài 8: Numbers

 •   05/06/2019 05:52:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Bài 7: ABC alphabet

Bài 7: ABC alphabet

 •   03/06/2019 12:16:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Bài 6

Bài 6

 •   29/05/2019 05:41:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Bài 5
Bài 5

Bài 5

 •   15/05/2019 05:15:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Bài 4

Bài 4

 •   04/05/2019 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
lesson3

Bài 3

 •   15/04/2019 12:12:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
LESSON2

Bài 2

 •   12/04/2019 03:57:00 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Bài 2
LESSON1

Bài 1

 •   12/04/2019 03:21:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Bài 1: luyện tập phát âm
tự học tiếng anh

Phương Pháp Học Tiếng Anh

 •   04/04/2019 03:24:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Đây là phương pháp học mà Trung cảm thấy khá là hiệu quả và không nhàm chán dành cho mọi người!